Przez 70 lat działalności Drobimex zmienił się z niewielkiego, lokalnego zakładu jajczarsko-drobiarskiego w jednego z największych producentów drobiu na polskim rynku oraz dużego oferenta na rynku międzynarodowym. Najdynamiczniejszy rozwój firmy nastąpił w ostatniej dekadzie dzięki wielomilionowym inwestycjom w rozbudowę i modernizację zakładów produkcyjnych.

Przez pierwszych 40 lat działalności Szczecińskie Zakłady Drobiarskie były przedsiębiorstwem państwowym. Początkowo posiadały zakład jajczarsko-drobiarski w Goleniowie, a  pierwszej połowie lat 70. powstał drugi zakład produkcyjny firmy w Szczecinie Dąbiu. Na jego potrzeby szczecińskie PGR-y i spółdzielnie rolnicze wybudowały nowoczesne fermy tuczu kurcząt, co umożliwiło zwiększenie produkcji i rozwój firmy.

W 1990 roku w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę Drobimex-Heintz, a jej udziałowcami zostali Skarb Państwa oraz EFHA – Werke Fleischwarenfabrik GmbH, która wkrótce ogłosiła upadłość. Jej udziały w 2001 roku wykupiła spółka Paul Heinz Wesjohann & Co GmbH II należąca do grupy kapitałowej PHW. Do 2005 r. niemiecki inwestor zainwestował ponad 25 mln zł, co znacznie przyspieszyło rozwój firmy, czyniąc Drobimex Heintz jedną z większych firm drobiarskich w kraju.

Prawdziwy rozkwit przedsiębiorstwa przypada jednak na ostatnią dekadę, w której spółka zainwestowała ponad 300 mln zł w rozbudowę i unowocześnianie zakładów w Goleniowie i Szczecinie.

Obecnie na rynku dostępnych jest ok. 80 rodzajów wędlin firmy Drobimex, a także urozmaicony asortyment mięsa. Jako jeden z pierwszych zakładów produkujących wędliny drobiowe, firma stworzyła też szeroką gamę 36 produktów bezglutenowych. W tym roku producent wprowadził na rynek nową linię produktów „Veggie”, w skład której wchodzą roślinne wyroby będące alternatywą dla tradycyjnych wędlin. Drobimex ciągle pracuje nad pomysłami rozwoju nowych produktów, które wynikają z zapotrzebowania i życzeń konsumentów.

Drobimex na rynku od 70 lat