Polityka prywatności

Polityka prywatności Drobimex

Drobimex Sp. z o.o. z siedzibą w (70-846) Szczecinie przy ul. Kniewskiej 6 informuje, iż na terenie jego zakładów funkcjonuje system monitoringu i rejestrowane są zapisy z kamer CCTV. Osoby odwiedzające budynki i tereny należący do Drobimex Sp. z o.o. są o tym fakcie informowane poprzez tabliczki informujące o monitoringu, które zostały umieszczone w dobrze widocznych miejscach. Przyjmuje się, iż osoby, które świadomie zdecydują się wejść na teren objęty monitoringiem, domyślnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci wizerunku (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Polityka prywatności serwisów internetowych Drobimex

Drobimex Sp. z o.o. z siedzibą w (70-846) Szczecinie przy ul. Kniewskiej 6 jest właścicielem serwisów internetowych www.drobimex.pl oraz www.drobisie.pl. Drobimex przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników swoich obu serwisów, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz w Art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Drobimex Sp. z o.o. z siedzibą w (70-846) Szczecinie przy ul. Kniewskiej 6, e-mail: kontakt@drobimex.pl, tel. + 91 46 47 200.

Gromadzenie danych

Drobimex przechowuje zapytania HTTP kierowane do swoich serwerów tzn. zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dodatkowo, w obrębie serwisów internetowych należących do Drobimex Sp. o.o. są dostępne formularze kontaktowe pobierające dane osobowe niezbędne do obsługi Państwa pytań, uwag i zgłoszeń reklamacyjnych. W formularzach tych prosimy tylko o dane, które służą nam do świadczenia żądanej usługi.

Wykorzystywanie danych

Dane stosujemy przede wszystkim dla celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów. Dane te wykorzystujemy do ulepszania zawartości i funkcji naszych serwisów. Wykorzystujemy je również, aby zapamiętywać sposób korzystania przez Państwa z naszych serwisów i ułatwić Państwu ich przeglądanie. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści do Państwa potrzeb.

Pliki cookie (ciasteczka)

W serwisach korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Więcej informacji na ten temat znajduje się na www.drobimex.pl/polityka-cookies i www.drobisie.pl/polityka-cookies.

Zabezpieczenie danych

Dane pobierane w formularzach kontaktowych chronimy za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), chronimy zebrane dane przed wglądem osób trzecich.

Prawa internauty

Mają Państwo  prawo do wycofania się z zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Kontakt

Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności, jak również modyfikacji lub usunięcia danych prosimy kierować na adres: kontakt@drobimex.pl .

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, w tym Polityki dot. Serwisów Internetowych należących do Drobimex poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronach www.drobimex.pl/polityka-prywatnosci oraz www.drobisie.pl/polityka-prywatnosci .