Tytuł Animatora Regionalnej Przedsiębiorczości 2016 marszałek województwa zachodniopomorskiego przyznał naszej firmie za szczególne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie poprzez m.in. modernizację i rozbudowę infrastruktury firmy w Szczecinie Dąbiu oraz Goleniowie. Budowa nowych hal produkcyjnych oraz rozbudowa i unowocześnienie istniejących zakładów to największa w historii firmy inwestycja, której łączna wartość wynosi 150 mln zł. Dzięki niej powierzchnia obu zakładów naszej firmy zwiększyła się o ponad 9 tysięcy m2 oraz jako pierwsza w Polsce posiadamy najnowocześniejsze w Europie linie produkcyjne.
W ubiegłym roku Drobimex otworzył w Goleniowie nową halę produkcyjną o powierzchni 3 tysięcy m2, którą wyposażono w najnowocześniejszą w Polsce linię plasterkowania i pakowania wędlin. W ramach inwestycji wydzielono również magazyn produktów gotowych oraz zmodernizowano istniejący zakład. Dzięki temu jego powierzchnia wynosi obecnie 8 tysięcy m ², a firma znacznie zwiększyła produkcję wyrobów plastrowanych.

Z kolei w Szczecinie Dąbiu firma otworzyła nową halę o powierzchni 3 tysięcy m2 wyposażoną w najnowocześniejszą w Polsce linię technologiczną schładzania kurcząt, zapewniającą najwyższe europejskie standardy higienicznie. Nowa schładzalnia powstała w ramach pierwszego etapu inwestycji, w drugim etapie wybudowano nową linię uboju i dzielenia, mroźnię oraz halę konfekcji i magazynowania wraz ze specjalistycznymi stacjami dokującymi. Inwestycja pozwoliła unowocześnić wszystkie etapy produkcji i zmodernizować system ekspedycji mięsa.

Kompleksowa modernizacja obu zakładów i budowa nowych hal, stałe poszerzanie asortymentu oraz ekspansja na zagraniczne rynki pozwalają naszej firmie plasować się w czołówce firm branży drobiarskiej oraz pozostawać jednym z największych pracodawców w regionie. Statuetkę Animatora Regionalnej Przedsiębiorczości 2016 odebrał Klaus Roppel, Prezes Zarządu, z rąk marszałka Olgierda Geblewicza podczas uroczystej gali w Zamku Książąt Pomorskich.

Animator Regionalnej Przedsiębiorczości